-A A +A

MinJust - Қазақстан Республикасының әділет жаңалықтары сайты көрсететін мемлекеттік қызметтердің стандарттары

Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары (11)

«Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 219 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жүктеу

Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374#z132

Қайтыс болуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді енгізу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374#z251

Азаматтық хал актілерінің жазбаларын қалпына келтіру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374#z160

Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама куәліктер немесе анықтамалар беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374#z62

Азаматтық хал актілері жазбаларын жою

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374#z546

Неке қиюды (ерлі-зайыптылықты) тіркеу оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374#z34

Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374#z238

Бала тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374#z6

Әкелікті анықтауды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374#z104

Бала асырап алуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді енгізу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374#z214

Қазақстан Республикасының әділет органдарынан және өзге мемлекеттік органдарынан, сондай-ақ нотариустардан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374#z268

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу және міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттары (12)

Мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын жылжымалы мүлiк кепiлдігін тiркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z133

Жылжымалы мүлік кепілінің тізілімінен үзінді беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z393

Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттiк тiркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z17

Жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттың телнұсқасын беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z510

Құқықтық кадастрға ғимараттардың, құрылысжайлардың және (немесе) олардың құрамдастарының жаңадан тұрғызылған жылжымайтын мүлікке идентификаттық және техникалық мәліметтерін енгізу, жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық паспортын және жаңадан тұрғызылған жылжымайтын мүлік объектісіне жүргізілген мемлекеттік техникалық тексеру нәтижелері бойынша идентификаттық және техникалық мәліметтердің алшақтықтарын белгілеу туралы қорытынды беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z17

Жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық паспортының телнұсқасын беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z652

Жылжымайтын мүлiк объектiлерi жоспарын (схемасын) қоса алғанда, тiркеу органы куәландырған тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерiн беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z279

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z220

Жылжымайтын мүлiктiң болмауы (болуы) туралы анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z335

Жылжымайтын мүлiкке тiркелген құқықтар және тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z451

Жылжымайтын мүлік иесі (құқық иеленушісі) туралы мәліметті қамтитын техникалық паспортқа қосымшаны беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z720

Кондоминиум объектiсiн мемлекеттік тiркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z1131

Заңды тұлғаларды, филиалдар мен өкілдіктерді тіркеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары (7)

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдар мен өкілдіктерін есептік тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011384#z7

Заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік қайта тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011384#z48

Заңды тұлғаларды тіркеу (қайта тіркеу) туралы, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011384#z85

Жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарына, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерге енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013064#z365

Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның, олардың филиалдары мен өкілдіктерінің жарғысының (ережесінің) телнұсқасын беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013064#z297

Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013064#z436

"Заңды тұлғалар" мемлекеттік дерекқорынан анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013064#z533

 

Адвокаттық қызмет саласындағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтердің стандарттары (2)

Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткiзу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011096#z6

Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011096#z35

Нотариаттық қызмет саласындағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтердің стандарттары (3)

Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына аттестаттау

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011095#z6

Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011095#z35

Нотариустардың өтініштерін қабылдау, мөрлерін тіркеу және беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011095#z63

Зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттары (12)

Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді және олардың өзгерістерін енгізу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017557#z22

Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйымдарды аккредиттеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017557#z62

Тауар таңбасын, селекциялық жетiстiктердi және өнеркәсiптiк меншiк объектiсiн пайдалану құқығын беруді тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017557#z103

Тауар таңбасына, селекциялық жетістікке және өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқықты беруді тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017557#z164

Тауар таңбасын тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017557#z214

Тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017557#z259

Өнеркәсіптік меншік саласындағы қорғау құжаттарын беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017557#z303

Селекциялық жетістікке қорғау құжатын беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017557#z348

Интегралдық микросхемалар топологияларын тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017557#z391

Тауар белгілері, тауар шығарылған жерлердің атаулары мемлекеттік тізілімдерінен үзінді көшірмесін ұсыну

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017557#z421

Патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017557#z448

Патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігін беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017557#z489

Сот-сараптама қызметі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары (5)

Сот сарапшыларын аттестаттау

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016359

Сот сарапшысы біліктілігін беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016359

Сот-медициналық, сот-психиатриялық, сот-наркологиялық сарапшыларды аттестаттау

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016359

Сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптамалардың белгілі түрін жүргізу құқығына біліктілік беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016359

Сот-сараптама қызметімен, оның ішінде сот-медициналық, сот-наркологиялық және сот-психиатриялық сараптамалармен айналысуға лицензия беру

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016780#z10

Орындау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары  (3)

Тағылымдамадан өткен және жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016309#z148

Жеке сот орындаушысының қызметімен айналысу құқығына лицензия беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016309#z66

Өндіріп алушының өтініші бойынша атқарушылық құжаттың негізінде атқарушылық іс жүргізуді қозғау

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010963#z7