-A A +A

Адвокаттық қызмет жөнінде сұрақтар тізбесі

 1. Құқық қатынастарының қандай субъектілері адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның тоқтата тұруы туралы хабардар етіледі?

 2. Қандай уақытта мемлекеттiк қызметшiлер және мемлекеттiк емес ұйымдардың басшылары адвокаттың нақты iс бойынша заң көмегiн көрсетуiне байланысты өтiнiшiне жазбаша жауап беруге мiндеттi?

 3. Адвокаттар сенім білдірушінің өкілі ретінде атқарушылық ісін жүргізуге, сондай-ақ қылмыстық жазаны орындау кезінде қатысуға құқылы ма?

 4. Адвокат адвокаттар алқасының мүшесі болуға міндетті ме?

 5. Өз қалауы бойынша мемлекеттік қызметтен шыққан адам адвокат бола алады ма?

 6. Адвокаттар алқасының негізгі міндеттері қандай?

 7. Адвокаттар мемлекеттік органдарда, қоғамдық бірлестіктер мен өзге де ұйымдарда сенім білдірушінің мүддесін білдіруге құқылы ма?

 8. Көмек сұрап келген тұлға мен адвокат арасында жасалатын шартта қандай қажетті жағдайлар бар?

 9. Тағылымдамадан өту туралы қорытындыны тағылымдамадан өтуші бекітуден бас тарту шешіміне шағым жасай алады ма?

 10. Қандай жағдайларда адвокаттық қызметпен айналысу туралы лицензияның қолданысы қандай жағдайларда тоқтата тұрылады?

 11. Адвокатқа жүгiну фактi адвокаттық құпия болып табылады ма?

 12. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру кезінде адвокатқа адвокаттық қызметпен айналысуға болады ма?

 13. Кім адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы бола алады?

 14. Адвокаттар алқасы төралқасының функциялары

 15. Адвокаттар алқасы кімдермен құрылады?

 16. Адвокаттар алқасы мүшелерінің міндеттері

 17. Қандай фактілер адвокаттық құпияны құрайды?

 18. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссияның негізгі міндеттері

 19. Адвокатар алқасының органдары

 20. Азаматтық заңнама қандай қатынастарды реттейді?

 21. Азаматтың құқыққабілеттілігі қай кезден бастап пайда болады?

 22. Үлесті міндеттеменің ортақтасқан міндеттемеден айырмашылығы қандай?

 23. Азаматтық құқықта мәміленің қандай түрлері бар?

 24. Даулы заттарды сақтау дегеніміз не?

 25. Азаматтық сот ісін жүргізу қай тілде белгіленеді?

 26. Соттар ерекше талап қойылған іс жүргізу тәртібімен қандай азаматтық істерді қарайды?

 27. Қандай жағдайда процестік әрекетті жасау мерзімі сотпен белгіленеді?

 28. Қандай жағдайда судья сот бұйрығының күшін жояды?

 29. Сот жарыссөздері неден тұрады?

 30. Он төрт жасқа дейінгі куәдан жауап алу жүзеге асырылады ма?

 31. Бірінші сатыдағы соттың шешімі қашан күшіне енеді?

 32. Қандай жағдайда сот іс жүргізуді тоқтатады?

 33. Қандай жағдайда арызды қараусыз қалдырылады?

 34. Қандай апелляциялық шағымдар, наразылықтар жеке-дара судьямен қаралады?

 35. Кассациялық сатыдағы сот қаулысы қашан күшіне енеді?

 36. Қандай жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалмайды?

 37. «Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңның керi күшi» деген қағиданың мәні неде?

 38. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама қашан жасалады?

 39. Куәгердің міндеттері

 40. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық дегеніміз не?

 41. Сыбайлас жемқорлық қылмыстар үшін жауапкершілік пен жаза қандай нормативтік актілерде қарастырылған?

 42. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қағидалары

 43. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының жүйесіне не жатады?

 44. Қылмыс пен қылмыстық теріс қылықтың айрмашылығы қандай?

 45. Кешірім жасау туралы акт кіммен шығарылады?

 46. Трансұлттық қылмыстық ұйым деген не?

 47. Қосымша сараптама кіммен тағайындалады?

 48. Түнгі уақытта тергеу әрекеттерін жүргізуге болады ма?

 49. Қай кезден бастап сот тергеуі аяқталған болып есептеледі?

 50. Қандай жағдайларды қылмыкерді ұстап беру жүзеге асырылмайды?

 51. Прекурсорлар түсінігі

 52. Қылмысқа дайындалғаны және қылмысқа оқталғаны үшін өлім жазасы тағайындалады ма?

 53. Қорқыту қандай жағдайларда қылмыс құрамын көздейді (ҚР ҚК 115-бабы)?

 54. Кәмелетке толмағандарға бас бостандығын шектеу қанша жылға тағайындалады?

 55. Қолданыстағы ҚР Қылмыстық кодексі қашан қабылданды?

 56. Экоцид дегеніміз не?

 57. Күдікті ретінде танылатын тұлғалар?

 58. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастауға не себеп бола алмайды?

 59. Істі жаңадан ашылған мән жай бойынша қайта қозғау құқығы кімде болады?

 60. Тергеу тобынан кімнің айыптау актісіне қол қоюға құқығы бар?

 61. Алдын ала тыңдаудан кейін шығарылатын акт

 62. Бірінші сатыдағы соттың үкімдеріне қандай мерзімде шағым және наразылық келтіруге болады?

 63. Прокурордың жаңадан ашылған мән жайларға байланысты қорытындысынан бас тартуға болады ма?

 64. Адвокатқа жолығулар санын, оның ұзақтығын шектемей өзi қорғайтын адаммен оңаша жолығып жол беріледі ме?

 65. Адвокаттар кәсіпкерлік қызметпен байланысты дауларды жасы бойынша зейнеткерлер болып табылатын қуынушылар мен жауапкерлерге бюджет қаражаты есебінен заң көмегін жүргізеді ме?

 66. Адвокаттық құпияны жариялауға жатпайды

 67. Тексеру комиссиясы, оның төрағасы қанша мерзімге сайланады?

 68. Жеке тұлға қайтыс болған жағдайда зиянды өтеттіру құқығы белгіленген тәртіппен кімге өтеді?

 69. Әкiмшiлiк жаза қандай шара болып табылады?

 70. Төменде көрсетілген жағдайлардың қайсысы әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргiзудi болғызбайтын мән-жайлар

 71. Жеке тұлғаның заңды өкiлдерi деп кімдер танылады?

 72. Әкімшілік жауаптылыққа кімдер жатады?

 73. Өздігінен бас тарту (қарсылық білдіру) туралы мәселе қалай шешіледі?

 74. Тараптар деп кімдер танылады?

 75. Сотта кім өкіл бола алмайды?

 76. Үлгiлердi алу құқығы кімге тиесілі?

 77. Мемлекеттік баж бен іс жүргізуге байланысты шығындардан не тұрады?

 78. Құқық мирасқорлыққа процестің қай сатысында жол беріледі?

 79. Шешімнің қай бөлігі талап қоюшының талаптарын, жауапкердің наразылығын және іске қатысушы басқа адамдардың түсініктемелерін қамтуға тиіс?

 80. Сот қандай жағдайда іс бойынша іс жүргізуді тоқтатуға құқылы?

 81. Ерекше іс жүргізу қандай ереже бойынша сотпен қаралады?

 82. Шетелдiктi немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегiнен шығарып жiберу туралы сот шешiмi қашан орындауға жіберіледі?

 83. Апелляциялық сатыдағы сот қандай актіні шығарады?

 84. Талап қоюды берген прокурор қандай процестік құқықтарын пайдаланбайды?

 85. Қандай мәміле жалған деп танылады?

 86. Міндеттемедегі кәсіпкерлік тәуекелділік дегеніміз не?

 87. "Субъектілердің құқыққа ие болуының заңды теңдігінің басында олардың қоғамдық қатынастарына ықпал етудің тәсілі" деп нені түсінеміз?

 88. Өндірістік кооперативтің бақылаушы кеңесінің рөлі қандай?

 89. Қазақстанда бір ғана құрылтайшының заңды тұлға құруы мүмкін бе?

 90. Қай кезден бастап заңды тұлғаны тарату аяқталды деп есептеледі?

 91. Акцепт дегеніміз не?

 92. Талап қою мерзімі белгіленген?

 93. Валюталық құндылықтар деп не түсініледі?

 94. Сатып алу-сату нысанының еркіндік қағидасы нені білдіреді?

 95. Сыйға тарту нысанасы

 96. Жалға алушы жалға алынған мүлікке қатысты қандай құқықты иеленеді?

 97. Жалға алушы прокат шарты бойынша алған мүлікті кәсіпкерлік қызметке пайдалана ала ма?

 98. Әуе кемесімен жолаушы тасымалдау қандай кезеңді қамтиды?

 99. Факторинг дегеніміз не?

 100. Мәмілені өзіне ресімдеген комиссионердің сыйақы алуға құқығы бар ма?