-A A +A

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !!!
ОСЫ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ емес.
РЕСМИ САЙТ Адреске - adilet.gov.kzнің 2018 жылға арналған Операциялық жоспары

Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігі
Жауапты хатшысының
2018 жылғы 15 қаңтардағы
№15 бұйрығымен бекітілген
 
1-бөлім. Мемлекеттік органның іс-шаралары
 
 
 
 
 
 

р/н
Атауы
Бюджеттік бағдарлама коды
Жауапты орындаушы
Орындау мерзімі
Аяқталу нысаны
1
2
3
4
5
6
I. Стратегиялық жоспардың мақсаттарына және нысаналы индикаторларына қол жеткізу іс-шаралары
1 стратегиялық бағыт. Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету
1.1. Мақсат. Ұлттық заңнаманы жетілдіру, сондай-ақ Қазақстанның ұлттық мүдделерiн қорғау мақсатында халықаралық аренадағы қызметiн құқықтық қамтамасыз ету
Нысаналы индикаторлар:
1
Ғылыми құқықтық сараптамалардың ұсыныстары есепке алынған заң жобаларының үлесі
2
Әділет министрлігімен келісілген Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық қаулыларының, оларды келісу кезінде сапасыз құқықтық сараптама өткізілуіне байланысты прокурорлық қадағалау актілерінің негізінде өзгертілген немесе күшін жойған актілерінің үлесі (келісілген жобалардың жалпы санынан)
3
Мемлекеттік тіркеу барысында сапасыз заң сараптамасын жүргізуге байланысты негізделген прокурорлық қадағалау актілері (наразылықтар, ұсыныстар) енгізілген Әділет органдарымен тіркелген (тіркелген НҚА жалпы санынан) нормативтік құқықтық актілердің үлесі
4
Іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу нәтижелері бойынша алынған ұсынымдардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру тұжырымдамасының шеңберінде әзірленіп ұсыныстардың, нормативтік құқықтық актілерде көрініс тапқан үлесі
5
Ғылыми құқықтық сараптамалардың ұсыныстары есепке алынған халықаралық шарттар мен халықаралық шарттар жобасының үлесі
 Іс-шаралар:
1
Ғылыми құқықтық сараптама қорытындыларына талдау жүргізу
 
ЗД
Тоқсан сайын
СЖД ақпарат
2
Заң сараптамасына келіп түсетін заң жобаларына ғылыми сараптама жүргізілуін қамтамасыз ету
006
ЗД
Заң жобаларының түсуі бойынша
Орындалған жұмыс актілері
3
Әділет органдарымен тіркелген нормативтік құқықтық актілерге қатысты 2017 жылы прокуратура органдарымен енгізілген прокурорлық қадағалау актілері мен хаттары бойынша ақпаратты қорытындылау
 
НҚАТД
Қаңтар
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
4
2017 жылы Әділет министрлігімен орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда нормативтік құқықтық актілердің шығарылуын, қолданылуын, мемлекеттік тіркелуін және жариялануын реттейтін заңнаманың сақталуы мәселелері бойынша жүргізілген тексерулер туралы материалдарды қорытындылау
 
НҚАТД
Қаңтар
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
5
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !!!
ОСЫ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ емес.
РЕСМИ САЙТ Адреске - adilet.gov.kzнің жанындағы орталық мемлекеттік органдардың заң қызметтерінің үйлестіру кеңесінің отырысында ведомстволық нормашығармашылық саласындағы өзекті мәселелерді талқылау
 
НҚАТД
 
Жартыжылда
бір отырыстан
кем емес
 
 
Хаттама
 
 
6
Жамбыл облысының жергілікті өкілді және атқарушы органдарында нормативтік құқықтық актілерді шығару, қолдану, мемлекеттік тіркеу және жариялау мәселелерін реттейтін заңнаманың сақталуы бойынша тексеру жүргізу
 
НҚАТД
 
 
Ақпан – наурыз
 
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
 
 
7
«Қазақстан Республикасы ауыл шарушылық министрлігі» ММ-де нормативтік құқықтық актілерді шығару, қолдану, мемлекеттік тіркеу және жариялау мәселелерін реттейтін заңнаманың сақталуы бойынша тексеру жүргізу
 
НҚАТД
 
 
Сәуір – мамыр
 
 
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
 
 
8
Қызылорда облысының жергілікті өкілді және атқарушы органдарында нормативтік құқықтық актілерді шығару, қолдану, мемлекеттік тіркеу және жариялау мәселелерді реттейтін заңнаманың сақталуы бойынша тексеру жүргізу
 
НҚАТД
 
 
Мамыр – маусым
 
 
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
 
 
9
«Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі» ММ-де нормативтік құқықтық актілерді шығару, қолдану, мемлекеттік тіркеу және жариялау мәселелерін реттейтін заңнаманың сақталуы бойынша тексеру жүргізу
 
НҚАТД
Маусым – шілде
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
10
2018 жылдың 1-ші жартыжылдығында заң сараптамасына келіп түскен Қазақстан Республикасы Президенті жарлықтарының және Үкіметі қаулыларының жобалары бойынша Әділет министрлігінің ескертулеріне талдау жүргізу
 
ЗТАД
Шілде
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
11
Әділет органдарымен тіркелген нормативтік құқықтық актілерге қатысты 2018 жылдың 1-жарты жылында прокуратура органдарымен енгізілген прокурорлық қадағалау актілері мен хаттары бойынша ақпаратты қорытындылау
 
 
НҚАТД
Шілде – тамыз
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
12
Манғыстау облысының жергілікті өкілді және атқарушы органдарынданормативтік құқықтық актілерді шығару, қолдану, мемлекеттік тіркеу және жариялау мәселелерді реттейтін заңнаманың сақталуы бойынша тексеру жүргізу
 
НҚАТД
Тамыз – қыркүйек
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
13
«Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі» ММ-де нормативтік құқықтық актілерді шығару, қолдану, мемлекеттік тіркеу және жариялау мәселелерін реттейтін заңнаманың сақталуы бойынша тексеру жүргізу
 
НҚАТД
Қыркүйек – қазан
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
14
Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі актілерінің жобаларын әзірлеу мәселелері бойынша мемлекеттік органдар заң қызметтері өкілдерінің қатысуымен семинар-кеңес өткізу
 
ЗТАД
Қазан
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
15
Фундаменталды және ғылыми-қолданбалы зерттеулердің қорытындысы бойынша ғылыми практикалық конференция өткізу
 
ЗИ
Желтоқсан
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
16
Халықаралық шарттар мен халықаралық шарттар жобаларына жүргізілген ғылыми құқықтық сараптамаларды қорытындылау (анықтама)
 
ХҚЫД,
ХЭИЖСД
Жартыжылдықта бір рет
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
17
Халықаралық шарттар мен халықаралық шарттар жобаларына ғылыми сараптама жүргізуді қамтамасыз ету
 
ХҚЫД,
ХЭИЖСД
Халықаралық шарттар жобаларының түсуіне қарай
Орындалған жұмыс актілері
2 стратегиялық бағыт. Азаматтар мен ұйымдардың құқығын іске асыруды қамтамасыз ету
2.1. Мақсат. Сот-сараптама қызметін халықаралық аккредитация стандарттары деңгейіне дейін жетілдіру
Нысаналы индикаторлар:
1
Келіп түскен материалдардың санынан орындалған сараптамалардың үлесі
2
Біліктілікті арттыру және қайта даярлаудан өткен сот сарапшылары мен орта медициналық персоналдың олардың жалпы санынан үлесі
Іс-шаралар:
18
Ғылыми-тәжірибелік семинарлар өткізу
 
СҚҰД, ССО
Наурыз-қазан
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
19
ШЫҰ Әділет министрлерінің отырысына мүше-мемлекеттердің қатысуымен ғылыми-тәжірибелік конференция өткізу
 
 
СҚҰД, ССО
Маусым
Министрге ақпарат
20
Сот сарапшыларын шетелдердің сараптама мекемелерінде оқытуды ұйымдастыру
060
СҚҰД, ССО
Маусым
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
21
Сот сарапшыларын Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында оқытуды ұйымдастыру
060
СҚҰД, ССО
Маусым-шілде,
қазан
 
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
22
Сот-медициналық сарапшылары мен орта медициналық персоналды Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарында оқытуды ұйымдастыру
060
СҚҰД, ССО
Қыркүйек-қазан
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
23
Жаңа сот-сараптамалық зерттеулер  әдістемелерін әзірлеу және қолданыстағыларын жетілдіру
 
СҚҰД, ССО
Қыркүйек-қараша
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
24
Сот сарапшыларының қорытындыларын рецензиялау жұмыстарын жүргізу
 
СҚҰД, ССО
Тоқсан сайын
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
2.2. Мақсат. Сот актілерін орындау тиімділігін арттыру
Нысаналы индикаторлар:
1
Атқарушылық өндірісті орындауға жататындардың жалпы санынан аяқталған атқарушылық өндірістердің үлесі
Іс-шаралар:
25
Мемлекеттік және жеке сот орындаушылармен мемлекет кірісіне өндіріп алу сот актілерін орындау тиімділігін арттыру бойынша шаралар қабылдау
 
САОД
Қараша
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
26
Жеке сот орындаушыларының қызметін жетілдіруге бағытталған нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, сондай-ақ өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша шараларды қабылдау
 
САОД
Желтоқсан
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
27
Жеке сот орындаушылардың санын арттыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру
 
САОД
Желтоқсан
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
2.3. Мақсат. Азаматтардың білікті заң көмегін және тіркеу қызметтерін алу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету
Нысаналы индикаторлар:
1
Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысатын адвокаттардың үлесі
2
Ақпараттық анықтама жүйесін қолдануымен анықтама-кеңес қызметін бағалағандардан қанағаттандырылған азаматтардың үлесі
Іс-шаралар:
28
Республикалық адвокаттар алқасымен және басқа да мүдделі органдармен «Е-адвокатура» ақпараттық жүйесінің келешекте жұмыс істеуі және дамуы туралы жұмыс кездесуін өткізу
 
ТҚжЗҚҰД
Наурыз
Хаттама
 
29
2018 жылдың 1 жартыжылдығында өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстыра отырып, адвокаттардың тегін заң көмегін көрсетуді ұйымдастыру жай-күйін талдау
 
ТҚжЗҚҰД, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының ӘД адвокаттар алқаларымен бірлесіп
Шілде
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
30
Мемлекеттік кепілдік беретін заң қызметінің субъектілерінің қызметтерін үйлестіру, сонымен қатар заң көмегін көрсету сапасына бақылау жүргізу сұрақтары бойынша аумақтық әділет органдарымен видео-конференц байланыс арқылы жиналыс өткізу
 
ТҚжЗҚҰД
 
Қыркүйек
Хаттама
 
31
Ақпараттық-анықтамалық қызметтің анықтамалық-консультациялық қызметтерін бағалаған азаматтардың қанағаттандырылуына мониторинг жүргізу
009
РҚАО
Тоқсан сайын
Мониторинг қорытындысы туралы ақпаратты ТҚжЗҚҰД ұсыну
32
Азаматтардан жиі келіп түсетін өтініштерге талдау жүргізу
 
РҚАО
Тоқсан сайын
Жиі қойылатын сұрақтар мен олардың жауаптарын Әділет министрлігінің ведомстволық сайтында «Жиі қойылатын сұрақтар» айдарында жариялау
33
«НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !!!
ОСЫ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ емес.
РЕСМИ САЙТ Адреске - adilet.gov.kzнің жаршысы» журналында жариялау үшін материалдар әзірлеу
 
РҚАО
Тоқсан сайын
Журналда ақпарат жариялау
2.4. Мақсат. Қазақстанда зияткерлiк меншiктi дамыту үшiн қолайлы жағдайларды қалыптастыру
Нысаналы индикаторлар:
1
Зияткерлік меншік объектілерін тіркеу әрекетіне жалпы қабылданған қарсылықтардың санынан Апелляциялық кеңес шешімдерінің сот тәртібімен күші жойылған үлесі
Іс-шаралар:
34
Тауар таңбаларын тіркеу бойынша кейбір мәселелері туралы «ҰЗМИ» РМҚ қызметкерлерімен дөңгелек үстөл өткізу
 
ЗМҚД
Тамыз
Вице-министрге ақпарат
35
ҚР Әділет министрлігінің Апелляциялық кеңесінің қызметіне талдау жүргізу
 
ЗМҚД
Желтоқсан
Вице-министрге ақпарат
II. Мемлекеттік органнның ережесімен анықталған өзге де міндеттерді шешу үшін іс-шаралар
 36
Ақтөбе, Шығыс Қазақстан облыстарының, Астана және Алматы қалаларының Әділет департаменттерінің базасында «Тауарлық белгілерді пайдалану заңдылығына тексеру жүргізу тәртібі. Тәжірибелік аспектілер» тақырыбында семинарлар өткізу
 
ЗМҚД, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының ӘД
Қаңтар-қазан
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
37
Онлайн-трансляцияны қамтамасыз ету арқылы 2017 жылдың қорытындысы бойынша алқа отырысын өткізу
 
СЖД, құрылымдық және аумақтық бөлімшелер, ведомстволық бағынысты ұйымдар
Ақпан
Алқа отырысының хаттамасы
38
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !!!
ОСЫ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ емес.
РЕСМИ САЙТ Адреске - adilet.gov.kzнің 2017-2021 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарын жүзеге асыру жөнінде 2017 жылдың қорытындысы бойынша есеп дайындау және жариялау
 
СЖД
15 ақпанға дейін
Министрліктің интернет-ресурсында ақпарат
39
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі мен Қазақстан Республикасы Әділет министрінің арасындағы 2017 жылға арналған Меморандумды іске асыру бойынша есеп дайындау және жариялау
 
СЖД
20 ақпанға дейін
ПМК ақпарат
40
Мүдделі мемлекеттік органдарды, құқық иелерін, Ұлттық кәсіпкерлер палатасын тарта отырып, контрафактілік өнімдерді таратумен күрес жөніндегі мәселелер бойынша дөңгелек үстел өткізу (2016-2018 жылдарға арналған Дүниежүзілік экономикалық форумының Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексіиндикаторларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау мақсатында)
 
ЗМҚД, ҰЗМИ
Ақпан
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
41
«Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген өнертапқышы» атағын беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру және өткізу
 
ЗМҚД, ҰЗМИ
Сәуір-қазан
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
42
«Шапағат» республикалық
форумын ұйымдастыру және өткізу
 
ЗМҚД, ҰЗМИ
Сәуір-қазан
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
43
XI Астана экономикалық форумы аясында «Зияткерлік меншік – инвестицияларды қорғау негізі ретінде» панельдік сессиясын өткізу
 
ЗМҚД, ҰЗМИ
Мамыр
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
44
Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымымен бірлесе отырып (келісім бойынша) өңірлік семинар өткізу
 
ЗМҚД, ҰЗМИ
Мамыр
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
45
Әділет министрінің халыққа есеп беру кездесуін өткізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру
 
СЖД, құрылымдық бөлімшелер мен ведомстволық бағынысты ұйымдар
Маусым
Министрліктің интернет-ресурсында ақпарат жариялау
46
Әділет министрінің Қоғамдық кеңес алдында есеп беру кездесуін өткізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру
 
СЖД, МҚМжІӘД, құрылымдық бөлімшелер мен ведомстволық бағынысты ұйымдар
Маусым
 
Отырыс хаттамасы
47
«Шәйкенов» оқулары атты халықаралық ғылыми практикалық конференция
 
ЗИ
Маусым
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
48
Астана қаласының 20-жылдығын тойлауға арналған «Ел жүрегі – Астана» тақырыбында дөңгелек үстел өткізу
 
ЗМҚД, ҰЗМИ
Шілде
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
49
Әділет министрінің жастармен кездесуін өткізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру
 
СЖД, құрылымдық бөлімшелер мен ведомстволық бағынысты ұйымдар
Шілде, желтоқсан
Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне ақпарат
50
Атқарушылық құжаттарды барлық әкімшілік субъектілерінен электрондық құжат нысанында алу бөлігінде атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесінін бірыңғайәкімшілік іс жүргізу тізілімімен интеграциясын өткізу
 
САОД
Желтоқсан
Министрге ақпарат
51
Істердің әлеуметтік маңызы бар санаты проблемалық атқару құжаттарды орындау бойынша жеке сот орындаушыларымен кепілдік берген заң көмегін көрсетуді қамтамасыз ету
 
САОД
Желтоқсан
Министрге ақпарат
52
Әкімшілік құқық бойынша 9-шы халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысу
 
ЗИ
Желтоқсан
Министрдің жетекшілік ететін орынбасарына ақпарат
53
Әділет министрлігінің интернет-ресурсының интерфейсін (рәсімделуін) өзгерту бойынша жұмыс жүргізу
 
 
СЖД, АБ, РҚАО
Бірінші жартыжылдық ішінде
Интернет-ресурстың редизайны
54
Әділет министрінің блог-платформасына келіп түскен жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау жұмысына талдау жасау
 
СЖД
Тоқсан сайын,
10 күніне қарай
Құрылымдық және аумақтық бөлімшелерге, ведомстволық бағынысты ұйымдарға хаттар
 
55
Әділет органдары жүйесіндегі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар және қылмыстар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды талдау
 
КҚД
Тоқсан сайын,
10 күніне қарай
Жауапты хатшыға қызметті жақсарту жөніндегі ұсынысты дайындаумен ақпарат
 
56
Аумақтық әділет органдарымен бейне конференцбайланыс арқылы әділет органдарындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және ескерту мәселелері бойынша кеңестер ұйымдастыру
 
 
КҚД
Тоқсан сайын
 
Хаттама, ұсыныстар
57
Мемлекеттік тілде іс жүргізу сапасын көтеру мақсатында құжат айналымның мониторингін өткізу
 
МҚМжІӘД
Тоқсан сайын,
10 күніне қарай
Жауапты хатшыға ақпарат
58
Құрылымдық бөлімшелер мен аумақтық органдардың мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдерін сақтау бойынша мониторинг жүргізу
 
МҚМжІӘД
Күнделікті
Құрылымдық бөлімшелер мен аумақтық органдарға мерзімдердің бұзылуының алдын алу бойынша ескерту хаттарын жолдау
59
Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына нормативтік құқықтық актілерде көзделмеген негіздер бойынша бас тарту фактілерін анықтау бойынша мониторинг жүргізу
 
МҚМжІӘД
Тоқсан сайын,
10 күніне қарай
Жауапты хатшыға ақпарат
60
Әділет министрінің азаматтық сектор өкілдерімен кездесулерін өткізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру
 
СЖД, құрылымдық бөлімшелер және ведомстволық бағынысты ұйымдар
Жарты жылда 1 рет
Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне ақпарат
61
Қызметтің негізгі бағыттары бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының қатысуымен Әділет министрлігі өкілдерінің брифингтерін ұйымдастыру
 
СЖД, құрылымдық бөлімшелер мен ведомстволық бағынысты ұйымдар
Тоқсан сайын
Орталық коммуникациялар қызметіне және Әділет министрлігінің баспасөз орталығында брифингтер өткізу
62
2018 жылға арналған Бірыңғай медиа-жоспардың орындалуын қамтамасыз ету
 
СЖД, құрылымдық бөлімшелер мен ведомстволық бағынысты ұйымдар
Ай сайын
БАҚ-та сөз сөйлеулер, жарияланымдар
 
63
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !!!
ОСЫ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ емес.
РЕСМИ САЙТ Адреске - adilet.gov.kzнің 2017-2021 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарына түзетулер енгізу
 
СЖД
2018 жылға арналған Республикалық бюджеттің нақтылануы бойынша
Әділет министрінің бұйрығы
2 бөлімТәуекелдерді басқару
 
 
 
 
 
№ р/т
Мақсатқа жетуге кері әсерін тигізуі мүмкін тәуекелдердің атауы
Тәуекелдерді басқару бойынша іс-шаралар
Жүзеге асыру мерзімі
Жауапты орындаушы
1
2
3
4
5
1.1. Мақсат. Ұлттық заңнаманы жетілдіру, сондай-ақ Қазақстанның ұлттық мүдделерiн қорғау мақсатында халықаралық аренадағы қызметiн құқықтық қамтамасыз ету
1
Заңнамалық актілер санының бір уақытта көп қолдануына байланысты мемлекеттік тіркеуге ұсынылған НҚА санының бірден көбеюі
Мемлекеттің заң жобалау қызметін жоспарлау
Жыл ішінде
НҚАТД
2
Ғылыми сараптама жүргізетін сарапшылардың біліктілігінің төмендігі
Сарашыларға қойылатын жоғары талапты белгілеу
Жыл ішінде
ЗД, ХҚЫД
3
Әлемдік экономикада және саясаттағы өзгерістер, жаһандану процестері, сондай-ақ мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының басым бағыттарының өзгеруі
Қазақстан Республикасының Президенті Н.А. Назарбаевтың Жолдауында белгіленген мемлекет дамуының маңызды бағыттарын, заң шығарушылық жұмыстарының концептуалдық жоспарын есепке ала отырып, ғылыми зерттеулер тақырыптарын анықтау, сонымен қатар ғылыми зерттеулердің қорытындыларын Қазақстан Республикасының заң шығарушылық қызметіне енгізу
Жыл ішінде
ЗИ
4
Ғылыми құқықтық сараптаманың сапасының төмендігі
Ғылыми ұйымдарға жоғары талаптарды ұсыну
Жыл ішінде
ЗД, ХҚЫД
5
ДЭФ ЖБҚИ рейтингінде бәсеке-елдердің көрсеткіштерінің жақсаруы
Осындай индикаторлар бойынша Қазақстанмен бәскелесетін елдердің (оларда жүргізіліп жатқан реформалар туралы және олардың ДЭФ ЖБҚИ индикаторларына әсер етуі бойынша) тәжірибесін тұрақты түрде зерделеуін жүргізу
Жыл ішінде
ЗД
6
Елдегі экономикалық жағдайдың нашарлауы және, нәтижесінде қоғамның кез келген реформаларды кері қабылдауы
Жүргізіліп жатқан реформаларды кең түсіндіру, оның ішінде БАҚ тартуды ескере отырып
Жыл ішінде
ЗД
2.1. Мақсат. Сот-сараптама қызметін халықаралық аккредитация стандарттары деңгейіне дейін жетілдіру
7
Сот сараптамасын тағайындау үшін құқық қорғау органдары мен соттар дайындаған сапасыз материалдардың санының ұлғаюы  
Сот сараптамасын тағайындау үшін құқық қорғау органдары мен соттардың қызметкерлері үшін кең ауқымды ақпаратты-түсіндіру жұмысын жүргізу
Жыл ішінде
СҚҰД, ССО
2.2. Мақсат. Сот актілерін орындау тиімділігін арттыру
8
Дағдарыс кезеңінде соттарға өз мүдделерін қорғау үшін азаматтардың өтініштерін санын ұлғайту есебінен келіп түскен атқарушылық құжаттардың санын ұлғайту
Жеке сот орындаушылардың санын арттыру бойынша бағытталған Жеке сот орындаушыларының республикалық палатасымен жұмысты бірлесіп өткізу
Жыл ішінде
САОД
9
Жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығына лицензияның қолданысы уақытша тоқтатылған (тотылған) жағдайда, жеке сот орындаушыларының өңірлік палаталарында атқарушылық іс жүргізулердің уақтылы бөлінбеуі
Жеке сот орындаушылары арасында атқарушылық іс жүргізулерді қайта бөлу функционалын әзірлеу және іске асыру
Жыл ішінде
САОД
2.3. Мақсат. Азаматтардың білікті заң көмегін және тіркеу қызметтерін алу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету
10
Адвокаттардың біліктілігі мен кәсіби мәдениеттілігі деңгейінің төмендеуіне байланысты, азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен құқықтық мүдделерін қорғаудың төмен дәрежеде қамтамасыз етілуі. 
Азаматтарға білікті заң көмегін көрсетуді ұсыну механизмін жетілдіру.
 
 
Жыл ішінде
ТҚжЗҚҰД
11
Ақпараттық анықтамалық жүйелерді қолданумен көрсетілген анықтамалық-кеңестік қызметті алушылардың қызметті бағалауға толық қатыспауы.
Көрсетілген анықтамалық-кеңестік қызметті бағалау механизмін жеңілдету шараларын қабылдау.
Жыл ішінде
РҚАО
2.4. Мақсат. Қазақстанда зияткерлiк меншiктi дамыту үшiн қолайлы жағдайларды қалыптастыру
12
Апелляциялық кеңес шешімдерінің күшін жою
Материалдардың тізімін жүргізу, Апелляциялық кеңес материалдарын қарау үшін қалыптастыру және талдау жүргізу, Апелляциялық кеңестің отырыстарын дайындау
Жыл ішінде
ЗМҚД
 
Ескертпе: аббревиатуралардың толық атауы:
СЖД – Стратегиялық жоспарлау департаменті
ЗД – Заңнама департаменті
ЗТАД – Заңға тәуелді актілер департаменті
НҚАТД – Нормативтік құықтық актілерді тіркеу департаменті
ХҚЫД – Халықаралық құқық және ынтымақтастық департаменті
ХЭИЖСД – Халықаралық экономикалық интеграция жөніндегі жобаларды сараптау департаменті
ТҚжЗҚҰД – Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті
ЗМҚД – Зияткерлік меншік құқығы департаменті
САОД – Сот актілерін орындау департаменті
МҚМжІӘД – Мемлекеттік қызметті мониторингтеу және ішкі әкімшілендіру департаменті
КҚД – Кадр қызметі департаменті
СҚҰД – Сараптамалық қызметті ұйымдастыру департаменті
АБ – Ақпараттандыру басқармасы
ЗИ – «Қазақстан Республикасының Заңнама институты» ММ
ССО – «НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !!!
ОСЫ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ емес.
РЕСМИ САЙТ Адреске - adilet.gov.kz Сот сараптамалары орталығы» РМҚК
РМК «ҰЗМИ» - «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК»
РҚАО – «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» РМК
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының ӘД – Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының Әділет департаменттері