-A A +A

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ !!!
ОСЫ РЕСМИ ИНТЕРНЕТ САЙТЫ емес.
РЕСМИ САЙТ Адреске - adilet.gov.kz көрсететін мемлекеттік қызметтердің регламенттері

Апостильдеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті (1)

Қазақстан Республикасының әділет органдарынан және өзге мемлекеттік органдарынан, сондай-ақ нотариустардан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011685#z10

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу және міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу саласындағы мемлекеттік қызмет регламенттері (12)

Мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын жылжымалы мүлiк кепiлдігін тiркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785#z40

Жылжымалы мүлік кепілінің тізілімінен үзінді беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785#z124

Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттiк тiркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785#z20

Жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттың телнұсқасын беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785#z168

Құқықтық кадастрға ғимараттардың, құрылысжайлардың және (немесе) олардың құрамдастарының жаңадан тұрғызылған жылжымайтын мүлікке идентификаттық және техникалық мәліметтерін енгізу, жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық паспортын және жаңадан тұрғызылған жылжымайтын мүлік объектісіне жүргізілген мемлекеттік техникалық тексеру нәтижелері бойынша идентификаттық және техникалық мәліметтердің алшақтықтарын белгілеу туралы қорытынды беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785/184

Жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық паспортының телнұсқасын беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785#z205

Жылжымайтын мүлiк объектiлерi жоспарын (схемасын) қоса алғанда, тiркеу органы куәландырған тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерiн беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785#z82

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785#z62

Жылжымайтын мүлiктiң болмауы (болуы) туралы анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785#z99

Жылжымайтын мүлiкке тiркелген құқықтар және тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785#z143

Жылжымайтын мүлік иесі (құқық иеленушісі) туралы мәліметті қамтитын техникалық паспортқа қосымшаны беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785#z226

Кондоминиум объектісін мемлекеттік тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785

Заңды тұлғаларды, филиалдар мен өкілдіктерді тіркеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттері (7)

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдар мен өкілдіктерін есептік тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530#z7

Заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік қайта тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530#z33

Заңды тұлғаларды тіркеу (қайта тіркеу) туралы, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530#z58

Жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарына, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерге енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530#z119

Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның, олардың филиалдары мен өкілдіктерінің жарғысының (ережесінің) телнұсқасын беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530#z91

Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530#z142

"Заңды тұлғалар" мемлекеттік дерекқорынан анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530#z168

 

Адвокаттық қызмет саласындағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтердің регламенттері (2)

Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткiзу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011648#z7

Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011648#z39

Нотариаттық қызмет саласындағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтердің регламенттері (3)

Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына аттестаттау

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011647#z14

Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011647#z105

Нотариустардың өтініштерін қабылдау, мөрлерін тіркеу және беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011647#z191

Зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттері (12)

Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді және олардың өзгерістерін енгізу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017667#z6

Мүліктік құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын ұйымдарды аккредиттеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017667#z21

Тауар таңбасын, селекциялық жетiстiктердi және өнеркәсiптiк меншiк объектiсiн пайдалану құқығын беруді тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017667#z39

Тауар таңбасына, селекциялық жетістікке және өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқықты беруді тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017667#z57

Тауар таңбасын тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017667#z74

Тауар шығарылған жердiң атауын пайдалану құқығын тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017667#z92

Өнеркәсіптік меншік саласындағы қорғау құжаттарын беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017667#z110

Селекциялық жетістікке қорғау құжатын беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017667#z128

Интегралдық микросхемалар топологияларын тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017667#z146

Тауар белгілері, тауар шығарылған жерлердің атаулары мемлекеттік тізілімдерінен үзінді көшірмесін ұсыну

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017667#z162

Патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017667#z175

Патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігін беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017667#z189

Сот-сараптама қызметі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттері (5)

Сот сарапшыларын аттестаттау

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016869

Сот сарапшысы біліктілігін беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016869

Сот-медициналық, сот-психиатриялық, сот-наркологиялық сарапшыларды аттестаттау

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016869

Сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптамалардың белгілі түрін жүргізу құқығына біліктілік беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016869

Сот-сараптама қызметімен, соның ішінде сот-медициналық, сот-наркологиялық және сот-психиатриялық сараптамалармен айналысуға лицензия беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017061

Орындау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттері  (3)

Тағылымдамадан өткен және жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016976#z15

Жеке сот орындаушысының қызметімен айналысу құқығына лицензия беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016976#z58

Өндіріп алушының өтініші бойынша атқарушылық құжаттың негізінде атқарушылық іс жүргізуді қозғау

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011287#z10